טלפון. 03-6114320

גיאוטראומה – הקשר בין המרחב הגאוגרפי למרחב הנפשי של הטראומה