טלפון. 03-6114320

טראומה אובדן ואבל קולקטיביים, מודלים והצעות לעבודה קהילתית