טלפון. 03-6114320

קתדרת מנו"ר

הקתדרה למינהל הרווחה – ניהול, מדיניות ורגולציה בעבודה סוציאלית היא יחידה רוחבית בביה"ס המרכזי החולשת על כלל התחומים והתפקידים בשדה הרווחה

הלמידה בקתדרת מנו"ר (מדיניות, ניהול ורגולציה) נועדה להוות את הבית המקצועי של מנהלים ומפקחים לאורך הקריירה המקצועית שלהם. המנהלים והמפקחים המחזיקים בעמדות המפתח, מתמודדים עם אתגרים רבים הקשורים במאפיינים הייחודיים של המקצוע, והתמודדותם עם ארגוני רווחה ודילמות אתיות וערכיות הקשורות לתפקיד. בקתדרה נלמד ידע עדכני ורחב יריעה אודות תיאוריות ופרקטיקות בניהול, מדיניות ורגולציה תוך התייחסות למאפיינים ייחודיים אלו. ההכשרות בתחום זה מתמקדות בהקניית מיומנויות ניהול חדשניות ורלוונטיות שמסייעות למנהלים ולמפקחים להתמודד ביעילות עם הדילמות שעולות בעבודה היום-יומית שלהם תוך כדי התאמה לתחומי הדעת ולסוגי המומחיות השונים בעבודה סוציאלית. בסיס הידע הינו אינטרדיספלינרי ומושתת על תיאוריות ופרקטיקות מהמדיניות הציבורית, כלכלה, מנהל עסקים, ועבודה סוציאלית.
תכניות ההכשרה וההדרכה מיועדות לנושאי תפקידים בכירים במשרד, במחלקות לשירותים חברתיים ובגופים נותני השירותים ומכוונות לפרופסיות שונות בעולם הרווחה.
עבור מנהלי הביניים והניהול הבכיר, בוגרי תוכנית "עתודות לישראל" ובוגרי ההכשרות בבית הספר המרכזי, נבנים מגנוני הדרכה, לויי ופיתוח מנהלים שנועדו לסייע ולתמוך במנהלים בעבודתם בשטח.

מתווה צמיחה

במסגרת ביה"ס מתגבש מתווה צמיחה למגוון התפקידים בתחום מינהל הרווחה. מטרתו לבסס את מקצועיותם של המפקחים ומנהלים בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים, כגורם מנהיגותי מקצועי משפיע ומוביל. המתווה מבנה מסלולי התפתחות והתעדכנות, תוך הגדרת היכולות והביצועים הכישורים הנדרשים להתקדמות במדרג התפקידים. את המתווה מבססים בביה"ס על סטנדרטים מקצועיים שנועדו להבטיח איכות וטיפוח מצוינות בביצועים ובאיכות השירות של מנהלים ומפקחים. ההכשרות וההדרכות במתווה מאפשרות הכרה למומחיות בתחום הדעת או למומחיות במינהל רווחה, לכשתאושר.

הכשרות שעת חירום

במהלך מלחמת "חרבות ברזל" פותחו ויושמו הדרכות להתמודדות במצבי חירום למנהלים, סגל המטה והמשרד בדגש על תפקיד המנהל במצבי לחץ.

מטרות ההכשרות בתחום

  • הקניית ידע תאורטי ופרקטי עדכני בתחום
  • פיתוח מיומנויות ניהול בתחומים כגון: פיננסים, משאבי אנוש, שיווק, משפטים ומיומנויות פיקוח ורגולציה עדכניות ובהתאם לתפיסות המשרד
  • רכישת כלים ומיומנויות בתחום הניהול והפיקוח המותאמות לשדה הרווחה ולתחום הדעת
  • ידע וכלים בגיבוש מדיניות וכתיבתה בהתאם להנחיות המשרד
  • פיתוח זהות תפקידית ומקצועית
  • התמודדות עם דילמות אתיות וערכיות ייחודיות לתחום מינהל הרווחה

אופן ההכשרות

תהליכי ההכשרה בביה"ס המרכזי בתחום הניהול, המדיניות והרגולציה, נקבעים תוך שותפות מלאה עם כלל יחידות המשרד.
ההכשרות וההדרכות מיועדות לעובדים בכירים כגון: מנהלים ומפקחים ביחידות המטה השונות של משרד הרווחה ועובדים בכירים במחוזות, מנהלי השירותים הישירים של המשרד, מנהלי תאגידים ציבוריים ופרטיים, נושאי תפקידים ניהוליים במחלקות לשירותים חברתיים ובספקיות השירותים של המשרד, בגופים הפרטיים והמלכ"ריים ועוד.
ההכשרות משלבות בין הרצאות במליאה, סדנאות, סיורים, למידה חווייתית, סימולציות ולמידה באמצעות חקר מקרים. כמו כן, כוללות ההכשרות גם קבוצות פרקטיקום אינטימיות, בהן מתקיימים דיונים ותרגולים מקצועיים. הלימודים מתקיימים הן בכיתה והן באמצעים טכנו-פדגוגיים מתקדמים.
ההדרכות העוסקות בליווי ופיתוח מנהלים ניתנות באופן פרטני וקבוצתי.
בית הספר רואה חשיבות רבה בהטמעת הזהות הניהולית כחלק אינטרגלי בהכשרות לתפקידים. לכן נבנית תכנית מודולרית שבה תחום המנהיגות והניהול שזורים באופן מותאם ומדורג, בהכשרות של כלל התפקידים, כבר מראשית דרכם המקצועית של העובדים.
כל התכניות עומדות בסטנדרטים של הרשת הבינלאומית לניהול בעבודה סוציאלית ומוכרות על-ידה.