טלפון. 03-6114320

הטמעת התפיסה המקצועית של אגף בכיר קהילה – מנהל של"מ

בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותי הרווחה ואגף בכיר קהילה - מנהל של"מ, שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לקורס המיועד לעו"ס הטמעת תפיסת אגף בכיר קהילה- מנהל של"מ

רציונל

במהלך השנתיים האחרונות, אגף בכיר קהילה במנהל של"מ נמצא בתהליך הבנייה מחדש של המבנה הארגוני, זאת לשם דיוק, ייעול, התאמה ויצירת רצף מענים לאוכלוסיית היעד המשתנה בהתאמה לרוח התקופה ולצרכים בשטח.

בהכשרה נציג את התפיסה החדשה של אגף בכיר קהילה, המקדמת ראייה אינטגרטיבית הוליסטית, מוכוונת אדם – תוך פיתוח רצף מענים המותאמים לצרכי אוכלוסיית היעד בקהילה. כמו גם קידום ופיתוח שיתופי פעולה בין שירותים, משרדים ומגזרים, המהווה נדבך מרכזי בהכשרה.

כחלק מתהליך הטמעת תפיסת המנהל בשטח ומיצובו במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ – נציג את גישות העבודה המובילות ונכיר את מערך השירותים והמענים הקיימים בשטח.

אוכלוסיית היעד

עו"סים במחלקות לשירותים חברתיים, המטפלים באוכלוסיית היעד של אגף בכיר קהילה – מנהל של"מ (נוער וצעירים, דרי רחוב, התמכרויות, להט"ב, יוצאים בשאלה, וא.נשים על רצף הזנות)
תינתן עדיפות למרכזי ומנהלי יחידות טיפול.

תהליך הקבלה

ההפניה תעשה ע"י מפקחי המחוז.

מטרות הקורס

  • הלומד יראה בעצמו חלק מקבוצת עובדי היחידות השונות במחלקה, המטפלים באוכלוסיית היעד של אגף בכיר קהילה – הנמצאת על רצף סיכון, סכנה וניתוק – צוות של"מ.
  • ללומד תהיה תחושת שייכות מקצועית לצוות של"מ במחלקה.
  • הלומד יבין את ההבדלים בין הגדרות התפקיד שלו לבין עמיתיו בצוות של"מ ואת גבולות הגזרה ורצף העבודה של כל תפקיד.
  • הלומד ייחשף להגדרת תפקיד עו"ס נוער של"מ על כל חלקיו תוך בחינה, דיוק ומיצובו במערך השירותים לנוער במחלקה.
  • הלומד יאמץ נקודת מבט רחבה על אוכלוסיית אגף בכיר קהילה, המתייחסת לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו – ראייה אינטגרטיבית הוליסטית.
  • הלומד ייחשף לתפיסה וראיית האדם בהתאמה לצרכיו, יכולותיו ובחירותיו – זאת באמצעות הבניית תכנית טיפול אישית עבור אוכלוסיית היעד שבטיפולו, הנגזרת מהצרכים הספציפיים, מרמת התפקוד וההתייחסות לכלל מעגלי החיים.
קורס סוג ההכשרה
עובד/ת סוציאלי/ת למי מיועד
21.06.23 | ב׳ בְּתַמּוּז תשפ״ג תאריך התחלה
ימי ד' | 09:00 - 12:30 ימים ושעות
11 מספר מפגשים
40 סה”כ שעות
מקוון אופן לימוד

מרכז/ת

דורית לוי

מייל המרכז/ת

doritl226@gmail.com

דרישות

נוכחות מלאה בכל המפגשים והשתתפות פעילה והגשת מטלה.

פרטים נוספים

הקורס יתקיים אחת לשבוע, בימי רביעי. תכנית מפורטת עם תאריכי המפגשים (סילבוס) תועלה ל-Moodle הקורס במפגש הראשון.

הרשמה

ההכשרות הנלמדות בביה"ס מתבצעות דרך מקום העבודה. על מנת להירשם להכשרה, אנא פנה/י למנהל/ת הישיר או למפקח/ת.