טלפון. 03-6114320

הכשרה בסיסית בעבודה סוציאלית קהילתית לעובדים ועובדות סוציאליים קהילתיים

בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותי הרווחה והשירות לעבודה קהילתית שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לקורס הכשרה בסיסית בעבודה סוציאלית קהילתית

רציונל

התכנית המוצעת להלן מתמקדת בהכשרת עובדות סוציאליות קהילתיות בתחילת הדרך בתפקידן, בהכרות עם מרכיבי תפקיד, תיאוריות ומודלים מרכזיים והעמקה במשמעויות ובאתגרים של עובדת סוציאלית קהילתית בתחילת הדרך.
(ההזמנה פונה לשני המינים ומנוסחת בלשון נקבה לצורך נוחות)

אוכלוסיית היעד

עובדות סוציאליות קהילתיות בשלוש השנים הראשונות לעבודתן, ועובדות סוציאליות אשר הסבו את עיסוקן לעבודה סוציאלית קהילתית.

תהליך קבלה

ההפניה תיעשה על ידי המפקחת המחוזית ובאישור המנהלת המחלקה לשירותים חברתיים. תהליך המיון יתבסס על שאלוני ההרשמה והקבלה תהיה בהתאם לשיקול דעת של הנהלת השירות, מפקחות מחוזיות יחד עם רכזת הקורס.

מטרות התכנית

  • ביסוס תפיסת התפקיד, הזהות המקצועית וביצועי התפקיד של העובדת הסוציאלית הקהילתית.
  • הקניית ידע, כלים ומיומנויות להתערבויות בקהילה שיסייעו בידי העובדת הסוציאלית הקהילתית להתערב באפקטיביות ולהעריך באופן שוטף את פעולותיה.
  • בחינה של ערכים ודילמות אתיות בתפקיד.
  • חיזוק יכולת עבודה עם שותפים וקבלת החלטות במצבים מורכבים.

בהתאם לכך, ליחידות הלימוד בתוכנית יהיו ארבעה מרכיבים:

  • תיאוריה: הכרות עם מודלים תיאורטיים רלוונטיים להתערבות בקהילה, עם סוגי קהילות, אוכלוסיות ומצבים חברתיים ועם נושאי ליבה מרכזים בעבודה סוציאלית קהילתית, כגון: שיתוף ציבור, גיוס פעילים, בניית שותפויות ועוד.
  • מיומנויות תכנון והערכה: מודלים של מיפוי קהילתי, אבחון מצב חברתי, תכנון התערבות קהילתית והערכתה.
  • מדיניות: ביטוי של התפיסות המקצועיות בתוכניות, בשירותים ובמענים שבאחריות השירות לעבודה קהילתית והבנת המערכות המשפיעות הנוספות שבהן פועלת העו"ס הקהילתית.
  • עיבוד ויישום: ההכשרה תכלול מפגשי למידת עמיתים שיהוו מרחב לחקירה ועיבוד של התפקיד והנלמד בקורס בקבוצות אינטימיות.
קורס סוג ההכשרה
עובד/ת סוציאלי/ת למי מיועד
21.12.23 | ט׳ בְּטֵבֵת תשפ״ד תאריך התחלה
ימי ה' | 09:00 - 14:30 ימים ושעות
30 מספר מפגשים
180 סה”כ שעות
פרונטלי אופן לימוד

מרכז/ת

רות פרנקנבורג

מייל המרכז/ת

Ruth01569@gmail.com

דרישות

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה, הגשת עבודה ותרגיל, הצגת מקרה בעל פה ובכתב במסגרת למידת עמיתים. תכנית מפורטת עם תאריכי המפגשים (סילבוס) תועלה ל-Moodle הקורס במפגש הראשון.

הרשמה וקבלה

ההכשרות הנלמדות בביה"ס מתבצעות דרך מקום העבודה. על מנת להירשם להכשרה, אנא פנה/י למנהל/ת הישיר או למפקח/ת. מספר המקומות בקורס מוגבל ואין אפשרות להבטיח קבלה אליו.

הכרה בהכשרה

הקורס יוכר לגמול השתלמות ולמומחיות בעבודה סוציאלית קהילתית.