טלפון. 03-6114320

הכשרה לתפקיד עו"ס להט"ב ברשויות המקומיות

בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותי הרווחה ואגף בכיר קהילה במינהל של"ם, שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לקורס: הכשרה לתפקיד עו"ס להט"ב ברשויות המקומיות

רציונל

במהלך השנים האחרונות התרחב הצורך במתן מענה ממוקד לקהילה הלהט"בית. במסגרת מנהל של"ם – אגף בכיר קהילה של המשרד הוקצו תקנים חדשים לעו"ס להט"ב ברשויות. עו"ס אלו מעניקים.ות מענים שונים למקבלי ומקבלות שירות מקהילת הלהט"ב.

תפקיד עו"ס להט"ב נועד לענות על הצורך במתן מענה נגיש, רגיש ומקיף למקבלי ומקבלות שירות מקהילת הלהט"ב במגוון נושאים.

קיימת דרישה בהכשרה ייחודית השמה דגש על מיומנויות התערבות עם מקבלות ומקבלי שירות מקהילת הלהט"ב.

אוכלוסיית היעד

עובדים.ות סוציאליים.ות בתפקיד עו"ס מעגלי להט"ב במחלקות לשירותים חברתיים.

עו"ס במחלקות לש"ח המטפלות.ים באוכלוסיית להט"ב יוכלו להירשם בכפוף למקום פנוי ובאישור המנהל.ת הישיר.ה או המפקח.ת.

מטרות התכנית

 • הכרות עם הקהילה הלהט"בית על כל גווניה ותת קהילותיה.
 • אפיון צרכים מיוחדים ומצבי מצוקה וסיכון של מקבלי ומקבלות שירות מקהילת הלהט"ב.
 • עבודה טיפולית מערכתית עם מקבלות ומקבלי שירות מקהילת הלהט"ב.
 • יצירת מערכת קשרי עבודה עם ארגונים נותני שירות רלוונטיים לטיפול במקבלות ומקבלי שירות מקהילת הלהט"ב.

נושאי הלימוד

 • הכרות עם מושגי יסוד בסיסים בנושא זהות מינית, נטייה מינית וזהות מגדרית.
 • הרחבת הידע התיאורטי והיישומי בהתערבויות עם מקבלות ומקבלי שירות מקהילת הלהט"ב.
 • נהלים ומדיניות בתחום הלהט"ב.
 • עבודה קהילתית בתחום הלהט"ב: ארגונים נותני שירותי בתחום הלהט"ב ובניית שותפויות.
 • משפחה להט"ביות משפחות של להט"ב: אבחון ומיומנויות התערבות ראשוניות.
 • מצבי סיכון של להט"ב, עבודה מערכתית ומניעה.
 • עבודה על זהות תפקיד עו"ס תחום להט"ב וקידום מדיניות בנושא להט"ב.

 

קורס סוג ההכשרה
עובד/ת סוציאלי/ת למי מיועד
22.01.24 | י״ב בִּשְׁבָט תשפ״ד תאריך התחלה
ימי ב' | 09:00 - 14:30 ימים ושעות
14 מספר מפגשים
84 סה”כ שעות
פרונטלי אופן לימוד

מרכז/ת

אוּרי עייק

מייל המרכז/ת

urieick@gmail.com

דרישות

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה, הגשת מטלות בכתב במהלך הקורס ועבודה מסכמת. תכנית מפורטת עם תאריכי המפגשים (סילבוס) תועלה ל-Moodle הקורס במפגש הראשון.

מבנה ההכשרה

ההכשרה תקיים אחת לשבועיים בימי שני.

הרשמה וקבלה

ההכשרות הנלמדות בביה"ס מתבצעות דרך מקום העבודה. על מנת להירשם להכשרה, אנא פנה/י למנהל/ת הישיר או למפקח/ת. לקראת פתיחת הקורס יערכו ראיונות קבלה מקוונים. מספר המקומות בקורס מוגבל ואין אפשרות להבטיח קבלה אליו.

הכרה בהכשרה

ההכשרה מוכרת לגמול השתלמות.